Pergoly

 Výstavbu provádíme v několika stupních výstavby

 

economic
standart
profi

 
 
 
 
 
 

Možnost výstavby pergoly pultové samostatně stojící, pergoly pultové na jedné či více stranách kotvené na fasádě či opěrné stěně, moderní pergoly, stání na auta se sedlovou střechou, či jiné tvary a typy konstrukcí či střech.

Pergola 3×3

Půdorys střechy 300 x 300 cm
Půdorys konstrukce 250 x 250 cm
Profil sloupků, vaznice, krokve 10 x 10; 10 x 12; 6 x 16
Cena konstrukce s DPH 9 590 Kč
Cena montáže s DPH: 2 990 Kč

Pergola 3×6

Půdorys střechy 300 x 600 cm
Půdorys konstrukce 250 x 550 cm
Profil sloupků, vaznice, krokve 10 x 10; 10 x 12; 6 x 16
Cena konstrukce s DPH 15 490 Kč
Cena montáže s DPH 3 990 Kč

Pergola 3×8

Půdorys střechy 300 x 800 cm
Půdorys konstrukce 250 x 750 cm
Profil sloupků, vaznice, krokve 12 x 12; 12 x 14; 6 x 16
Cena konstrukce s DPH 19 990 Kč
Cena montáže s DPH 5 990 Kč

Pergola 5×7

Půdorys střechy 600 x 700 cm
Půdorys konstrukce 450 x 650 cm
Profil sloupků, vaznice, krokve 12 x 12; 12 x 14; 6 x 16
Cena konstrukce s DPH 25 490 Kč
Cena montáže s DPH 6 990 Kč

 

Ceny uvedené výše jsou orientační. Veškerý dřevo-materiál je z KVH profilů. Základní cena za kompletní konstrukci bez ošetření a nátěrů. K ceně je nutné připočíst cenu dopravy a kotvení na terén. V případě zájmů přijedeme a vše zaměříme a vyrobíme konstrukci přímo na míru.


cara

Řada EKONOMIC

Řada EKONOMIC je námi nejlevnější nabízená řada. Vždy se budeme snažit vymyslet řešení, které bude co nejméně zatěžovat váš rozpočet. Všechna řešení budou funkční a vizuálně příjemná. V této řadě si nelze přesně určovat rozměry, typ materiálu, nátěrových hmot a zastřešující krytiny. Veškerý námi nabízený návrh bude splňovat nejzákladnější konstrukční požadavky. Tyto konstrukce jsou konstruovány na nízké zatížení a je nutné tyto konstrukce chránit před nepřízní počasí.

V námi vytvořeném rozpočtu budou ceny za:

 • Dřevo-materiál
 • Spojovací materiál
 • Kotvící prvky, bez podkladu (zemní vruty/betonová patka)
 • Výroba
 • Montáž
 • Doprava

V rozpočtu nebudou ceny za následující služby:

 • Hoblování
 • Dodatečné čepování
 • Krytina
 • Podhledy, palubky
 • Klempířské prvky
 • Ukotvení k podkladu na zeminu
 • Penetrace, nátěry

V případě vlastního materiálu, se budeme snažit s vámi domluvit na nejnižší ceně pro vaši spokojenost.

Prováděné konstrukce jsou minimálně čepovány, převážně plátovány, či smontovány jiným spojovacím materiálem. Profily konstrukčního řeziva jsou minimální dle možnosti konstrukčních požadavků. Konstrukční řezivo Hoblované i nehoblované dle dostupnosti.
Veškerá výroba v řadě EKONOMIC se zabývá pouze výsledným produktem, ne KVALITOU materiálu. Proto je dobré uvážit jakou kvalitu má mít vaše výsledná konstrukce a jestli není vhodné zvolit jinou řadu STANDARD či PROFI.

 

cara

Řada STANDARD

Tato řada se zabývá především na nejlepší poměr cena a kvalita. Budeme se snažit Vám vyjít vstříc s cenovou náročností projektu. Veškeré rozměry konstrukce budou určitým způsobem definovány pro udržení ceny a kvality konstrukce. Nelze určovat atypické konstrukce. V této řadě si lze definovat materiály jako je konstrukční řezivo, nátěrové hmoty, střešní krytinu a spojovací prvky. Naše návrhy budou počítány na běžné technické a konstrukční potřeby dané konstrukce. Veškeré konstrukce jsou konstruovány na zátěž do mírného klima. Veškeré návrhy lze projednat a upravit.

V námi vytvořeném rozpočtu budou ceny za:

 • Dřevo-materiál
 • Hoblování
 • Dodatečné čepování
 • Spojovací materiál
 • Kotvící prvky, bez podkladu (zemní vruty/betonová patka)
 • Výroba
 • Montáž
 • Doprava

V rozpočtu nebudou ceny za následující služby:

 • Krytina
 • Podhledy, palubky
 • Klempířské prvky
 • Penetrace, nátěry

V případě vlastního materiálu, se budeme snažit s vámi domluvit na nejnižší ceně pro vaši spokojenost.

Prováděné konstrukce jsou kompletně čepovány dle technických a estetických potřeb. Veškeré části budou navíc upevněny spojovacími prvky. Minimální rozměr podpěrných sloupů 10×10. Veškeré konstrukce splňují standardní podmínky statiky a tuhosti konstrukce. Konstrukční řezivo převážně hoblované, pokud není určeno investorem jinak. Možnost volby mezi rostlým dřevo-materiálem či strojně upraveným (KVH, BSH,….). Nátěrové hmoty dle specifikace. Veškerá výroba v řadě STANDARD se zabývá kvalitou výsledné konstrukce, s ohledem na cenu.

 

cara

Řada PROFI

Tato řada se zabývá kompletní realizací atypických konstrukcí dle požadavků investora, nezabývající se cenovou náročností projektu. Rozměry konstrukce a prvků jsou omezeny pouze ze strany dodavatelů. V této řadě se vám budeme snažit vyjít co nejvíce vstříc vašim požadavkům. Veškeré prvky, nátěrové hmoty, střešní krytinu a spojovací prvky přesně definovat dle vašich požadavků. Tyto návrhy jsou počítány pro požadované konstrukční řešení.

V námi vytvořeném rozpočtu budou ceny za:

 • Dřevo-materiál
 • Hoblování
 • Dodatečné čepování
 • Spojovací materiál
 • Kotvící prvky, bez podkladu (zemní vruty/betonová patka)
 • Krytina
 • Podhledy, palubky
 • Klempířské prvky
 • Penetrace, nátěry
 • Výroba
 • Montáž
 • Doprava

Prováděné konstrukce jsou prováděny v co nejvyšší kvalitě za použití kvalitních nástrojů a prostředků. Rozpočty jsou předběžné a počítá se s víceprací. V řadě PROFI nelze dodat přesný rozpočet počítá se s navýšením v podobě víceprací. Dbá se především na výslednou kvalitu v druhé řadě na cenu.

 

cara

Rekonstrukce pergol

Naše firma se zabývá i kompletní rekonstrukci již starých či zchátralých dřevěných konstrukcí. Ne vždy staré věci musíme nahradit novými, rekonstrukce je jedna z levnějších metod jak mít zas pěkně vypadající pergolu.

cara

Máte nějaký nápad, napište nám!